POLFISH

Międzynarodowe Targi Rybne i Spożywcze

Jedyne w Polsce i jedne z największych w Europie TARGI BRANŻY RYBNEJ.

W ramach najbliższej edycji targi POLFISH zostaną zintegrowane z targami spożywczo –gastronomicznymi (wcześniej FOODEXPO) w celu poszerzenia zakresu i wzmocnienia rangi projektu.

Sektory POLFISH 2021:
  • produkty rybne
  • produkty mleczarskie
  • produkty spożywcze
  • maszyny i urządzenia
  • opakowania, środki utrzymania czystości
  • pojazdy specjalistyczne i usług
  • rybołówstwo
  • hodowla ryb
POLFISH 2021 to propozycja dla firm, które swoją ofertę kierują do profesjonalnego odbiorcy branżowego.
Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do spotkań, konsultacji, szkoleń oraz przeglądu trendów sektora przetwórstwa rybnego i spożywczego.