Norwesko-Polskie Forum Akwakultury

ZAPROSZENIE
na
Norwesko -Polskie Forum Akwakultury
Nowe technologie na rzecz zrównoważonej akwakultury.
Norweskie doświadczenia w zastosowaniu innowacyjnych technologii w lądowej hodowli ryb.

Gdańsk, 8. Czerwca godz.11.00-16.00
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2017
I piętro, sala konferencyjna 1A
Wstęp wolny

Szanowni Państwo,

Ambasada Norwegii uprzejmie zaprasza na jednodniowe forum, którego celem jest umożliwienie polskim producentom ryb i potencjalnym inwestorom, zapoznanie się z innowacyjnymi technologiami stosowanymi w norweskiej akwakulturze. Polski przemysł przetwórczy jest jednym z największych w Europie. Wzrastający popyt na produkty rybne i wsparcie ze strony UE, powodują wzmożone zainteresowanie rozwojem akwakultury lądowej.

Akwakultura jest jednym z filarów norweskiej gospodarki, liczącym się na rynkach międzynarodowych. Od pierwszych prób w latach 70-tych minęło zaledwie 40 lat. Obecnie przemysł ten generuje miliardowe wpływy z eksportu (ponad 60 miliardow NOK), a firmy związane z akwakulturą stworzyły perspektywiczną branżę, opartą na zaawansowanych technologiach i kompleksowych badaniach naukowych.

" Blue Growth” (Błękitny rozwój) - projekt Komisji Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego identyfikuje akwakulturę jako jeden z najbardziej obiecujących sektorów lokalnych gospodarek, pod względem wzrostu i potencjału zatrudnienia. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się recyrkulacyjne systemy (RAS) i innowacyjne kombinacje tych systemów z produkcją roslinną lub produkcją energii odnawialnej. Polska otrzyma znaczny wkład z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EMFF) w sektorze akwakultury w wysokości ponad 200 mln EUR.

Oprócz tego, nowe programy EOG i Norweskich Grantów, otworzą w niedalekiej przyszłości możliwości biznesowe dla polskich firm inwestujacych w zaawansowane „zielone technologie”

Aby wykorzystać dostępne rozwiązania, także finansowe, należy zwiększyć międzynarodową współpracę, dając firmom możliwość wzajemnego poznania się.Norwesko Polskie Forum Akwakultury jest inicjatywą mającą na celu zapoczątkowanie wymiany informacji, doswiadczeń, wiedzy o nowych technologiach, a takze dyskusji o wyzwaniach i różnicach w podejściu do problemów na naszych rynkach.
W programie forum prezentacje nowoczesnych technologii :
• Technologia RAS,
• Uzdatnianie wody i recyrkulacja
• Zarządzanie i monitorowanie gospodarstw rybnych
• Rozwiązania w zakresie zdrowia i dobrostanu ryb
• Biotechnologia reprodukcyjna
• Produkcja energii (mala energetyka wodna)
• Badania i rozwój w wyżej wymienionych sektorach

Dodatkowym atutem spotkania będą prezentacje norweskich instytucji finansujących eksport norweskich technologii (Eksportkreditt) oraz bankow, a takze informacje o przyszlych programach finansowania z EOG i o Norweskich Grantach.

Do współpracy zaprosiliśmy klastry naukowo badawcze tzw. Centra Ekspertyzy z Bergen i Trondheim.

Jednym z punktów programu bedzie organizacja delegacji polskich hodowcow ryb na targi AqvaNor w Trondheim, 15-18 sierpnia. Istnieje mozliwosc dofinansowania wyjazdu dla malych i srednich przedsiebiorstw (1200 EURO).

Naszym partnerem ze strony polskiej jest Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych i Magazym Przemysłu Rybnego.

Mamy nadzieję, ze współpraca i wymiana doświadczeń przyczyni sie do stworzenia silnego i konkurencyjnego sektora akwakultury w Polsce, tak jak to miało miejsce w przypadku sektora przetwórstwa ryb.

Program konferencji:
11.00 Rejestracja i kawa
11:15 Otwarcie Forum
Kjell Arne Nielsen, Radca Handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii
11:25 Polska akwakultura - szanse na innowacje
Jacek Juchniewicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Ryb Łososiowatych
11:40 Rozwiązania firmy AquaOptima dla uzyskania optymalnych warunków hodowli ryb
łososiowatych w obiektach typu RAS Dr Astrid Buran Holan, Starszy Doradca, AQUAOPTIMA AS
12:10 Przegląd norweskich projektów RAS CrtlAQUA
CrtlAQUA jest ośrodkiem innowacji zajmującym się badaniami nad systemami akwakultury zamkniętej.
Dr Vasco Mota, Badacz, NOFIMA - Norweski Instytut Badań nad Żywnością
12:30 Prezentacja Wydziału Nauk o Żywności i Rybołówstwie
Mirosław Półgęsek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
12:40 Uzdatnianie wody i dezynfekcja przy zastosowaniu ozonu i flotacji.
Stig Johansen, Dyrektor Zarządzający, NORMEX AS
13:00 Przerwa na kawę i poczęstunek
13:30 Wykorzystanie RAS na rzecz zrównoważonej produkcji rolnej
Jonas Ntiako, Inżynier Środowiska, NORAS Watertech
13:50 Nowe technologie w zrównoważonej hodowli ryb, powstałe we współpracy z NMBU -
Norweskim Uniwersytetem Rolniczym
Jonny Bunæs ACI Norge AS, Deep River AS
14:10 Raport specjalny – Perspektywy Intensywnej, Lądowej Hodowli Ryb. Studium przypadku na podstawie istniejących inwestycji.
Tone Bjørnstad Hanstad, Analityk, DNB BANK ASA, DNB Rynki, Kapitał, Analizy Sektora Ryb
14:30 Finansowanie eksportu norweskich urządzeń dla przetwórstwa rybnego i akwakultury
Export Credit i Instytut Gwarancji Kredytowych GIEK
Kjell Arne Nielsen, Radca Handlowy, Ambasada Królestwa Norwegii
14:50 Norweskie Granty, Granty EOG. Wsparcie dla wyjazów studyjnych
Dr Ewa Kwast, Ambasada Norwegii
15:00 Polska delegacja na targi akwakultury AQUANOR 2017
Aleksandra Buczkowska, Ambasada Norwegii
15:10 Identyfikowalność i standaryzacja – nowe, europejskie standardy oznakowania produktów rybnych
Lars Erik Jensen, Kierownik Projektu, Standardy Norwegii
15:30 OCEAN SPACE TECHNOLOGY AS Prezentacja firmy
15:40 Podsumowanie Forum - pytania, dyskusja
Miejsce: Gdansk , Targi POLFISH , 8 czerwca, 11.00-16.00 Sala konferencyjna 1A
Kontakt: Aleksandra Buczkowska, Ambasada Norwegii, Wydział Handlowy
Phone: +48 22 581 0 584, Mobile: +48 601 083 279