Zakres tematyczny

SPIS GRUP TOWAROWYCH

1. Ryby, owoce morza i produkty rybne

1.1 świeże
1.2 mrożone
1.3 konserwowane
1.4 przetworzone i wzbogacone
1.5 dodatki
1.6 inne

2. Rybołówstwo
2.1 sprzęt i urządzenia do połowów
2.2 maszyny i technologie do przechowywania i przetwórstwa
2.3 porty, jednostki rybackie

3. Hodowla ryb
3.1 pasze
3.2 urządzenia i sprzęt do hodowli
3.3 farmy rybne

4. Maszyny i urządzenia do przetwórstwa ryb
4.1 maszyny, wędzarnie
4.2 narzędzia
4.3 systemy, oprogramowanie

5. Opakowania
5.1 materiały
5.2 maszyny
5.3 systemy, oprogramowanie
5.4 opakowania gotowe

6. Sklepy rybne
6.1 wyposażenia sklepów
6.2 urządzenia chłodnicze
6.3 sklepy mobilne

7. Urządzenia iśrodki do utrzymania czystości w zakładach przetwórczych

8. Aparatura pomiarowo – kontrolna oraz sprzęt laboratoryjny

9. Usługi
9.1 transportowe i lądowe i morskie
9.2 projektowania i wykonywania zakładów
9.3 konsultingowe i doradcze
9.4 wykonywania badań naukowych
9.5 utylizacja odpadów poprodukcyjnych

10. Wydawnictwa branżowe

11. Instytucje, organizacje i stowarzyszenia

12. Resorty i instytucje rządowe

13. Organizatorzy targów i konferencji