Zakres tematyczny

1. Ryby, owoce morza i produkty rybne
1.1 świeże
1.2 mrożne
1.3 konserwowane
1.4 przetworzone i wzbogacone
1.5 dodatki
1.6 inne
2. Rybołówstwo
2.1 sprzęt i urządzenia do połowów
2.2 maszyny i technologie do przechowywania i przetwórstwa
2.3 porty, jednostki rybackie
3. Hodowla ryb
3.1 pasze
3.2 urządzenia i sprzęt do hodowli
3.3 farmy rybne
4. Maszyny i urządzenia do przetwórstwa ryb
4.1 maszyny, wędzarnie
4.2 narzędzia
4.3 systemy, oprogramowanie
5. Opakowania
5.1 materiały
5.2 maszyny
5.3 systemy, oprogramowanie
5.4 opakowania gotowe
6. Sklepy rybne
6.1 wyposażenie sklepów
6.2 urządzenia chłodnicze
6.3 sklepy mobilne
7. Urządzenia i środki do utrzymania czystości w zakładach przetwóczych
8. Aparatura pomiarowo - kontrolna oraz sprzęt laboratoryjny
9. Usługi

9.1 transportowe lądowe i morskie
9.2 projektowania i wykonania zakładów
9.3 konsultingowe i doradcze
9.4 wykonywania badań naukowych
9.5 utylizacja odpadów poprodukcyjnych
10. Wydawnictwa branżowe
11. Instytucje, organizacje i stowarzyszenia
12. Resorty i instytucje rządowe
13. Organizatorzy targów i konferencji